ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

O ιστότοπος https://www.techport.tech/ είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση της εταιρείας TechPort. Σχεδιάστηκε σε μορφή μίας σελίδας με ενότητες που επικοινωννούν άρτια σε όλες τις σταθερές και κινητές συσκευές του ίντερνετ.  Η εταιρεία Κορομηλάς Κ. Θωμάς εδρεύει στην οδό Αργοναυτών 3, με Α.Φ.Μ. EL 061019150, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας contact-form@techport.tech, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 6973237893, (στο εξής σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται χάριν συντομίας η Εταιρεία ή Κορομηλάς Θωμάς).

Η εταιρεία TechPort παρουσιάζει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, έργων και υπηρεσιών αποστολής ειδών που διατίθενται υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές και ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας συμμετέχετε στην “Υπηρεσία” μας και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι και Προϋποθέσεις”, “Όροι”), συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών αναφέρονται εδώ ή / και διατίθενται μέσω υπερσύνδεσης. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης και συλλογή στατιστικών δεδομένων.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

  • Διατηρούμε το δικαίωμα ενημέρωσης, αλλαγής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε μέρους αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή / και αλλαγές στον ιστότοπό μας.
  • Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για αλλαγές.
  • Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπο μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη πώληση των υπηρεσιών μας σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, να αντιγράψετε, να αντιγράψετε, να πουλήσετε, να μεταπωλήσετε ή να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς ρητή έγγραφη άδεια από εμάς .

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για ευκολία και δεν περιορίζουν ή επηρεάζουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση ή να χρησιμοποιείται ως η μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενείς, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο είναι με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες, απαραίτητα, δεν είναι ενημερωμένες και παρέχονται μόνο για αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων μορφής email.

Αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να είναι εξιδικευμένες με χρήση εφαρμογών διαδικτυακής συνάντησης σε περιπτώσεις αδυναμίας προσωπικής συνάντησης λόγω χιλιομετρικής απόστασης.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα έργα μας μέσω των εικόνων που εμφανίζονται στο ιστότοπο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη οποιουδήποτε χρώματος στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των Υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε άτομο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να το ασκήσουμε αυτό κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε υπηρεσία ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιαδήποτε υπηρεσία που γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όταν απαγορεύεται.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων μερών για τα οποία ούτε παρακολουθούμε ούτε έχουμε κανέναν έλεγχο ούτε είσοδο.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία “όπως είναι” και “όσο είναι διαθέσιμα” χωρίς καμία εγγύηση, δηλώσεις ή προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων από εσάς.

Οποιαδήποτε χρήση από εσάς προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε και εγκρίνετε τους όρους με τους οποίους παρέχονται τα εργαλεία από τους σχετικούς τρίτους παρόχους.

Μπορούμε επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή / και δυνατότητες μέσω του ιστότοπου. Τέτοιες νέες δυνατότητες ή / και υπηρεσίες υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

TechPort

Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στην αρχική σελίδα
της εταιρείας TechPort.

Πολιτική Απορρήτου

Παρουσίαση της σελίδας
με όνομα Πολιτική Απορρήτου.